انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

شنبه ، 17 شهريور 1397

کتاب «آمار و احتمال، مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب» در شهریورماه 97 منتشر شد

اشتراک گذاری

گرچه در مهندسی، آمار و احتمال نقشی اساسی در تصمیم‌‌گیری و طراحی ایفا می‌‌کند ولی کتاب‌‌های اندکی در زمینه مهندسی وجود دارد و به‌‌طور مشخص هیچ کتابی به مهندسی آب نپرداخته است. مهندسی آب از شاخه‌‌های گوناگون تشکیل شده که از آن میان می‌‌توان به هیدرولوژی، منابع آب، کیفیت آب و فاضلاب، آبیاری، زهکشی، هواشناسی کشاورزی و نیز سازه‌‌های آبی اشاره کرد. این کتاب برمبنای سرفصل درسی آمار مهندسی مقطع کارشناسی برای رشته مهندسی آب مصوب ستاد انقلاب فرهنگی تهیه شده است. مثال‌‌ها و تمرین‌‌های این کتاب تقریباً به‌‌طور کامل توسط مؤلف طراحی شده تا کاربردهای آمار و احتمال در شاخه‌‌های مختلف مهندسی آب برای دانشجویان این رشته روشن شده و موجب علاقه‌‌مندی بیشتر آنها گردد. بخشی از داده‌‌های این مثال‌‌ها و تمرین‌‌ها واقعی بوده و از پایان‌‌نامه‌‌های دانشجویان و برخی پژوهش‌‌های مؤلف گرفته شده و برخی دیگر ساختگی هستند. گرچه این کتاب بر اساس سرفصل درس کارشناسی تهیه شده ولی برخی مطالب پیشرفته‌‌تر نیز به کتاب اضافه شده تا دامنه مخاطبین کتاب گسترش یافته و دانشجویان کارشناسی ارشد و مهندسین مشاور نیز بتوانند از آن استفاده کنند.