انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

يک شنبه ، 08 مهر 1397

هم‌زمان با سال تحصیلی جدید، ویرایش جدید کتاب «تک‌یاخته‌شناسی پزشکی» چاپ و منتشر شد

اشتراک گذاری

پانصدوپنجاه‌وسومین کتاب انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد با عنوان «تک‌یاخته‌شناسی پزشکی» (ویرایش جدید) تألیف آقایان دکتر مسعود مهاجری و سید علی‌اکبر شمسیان در ابتدای مهرماه منتشر شد. ویراست قبلی کتاب 2 بار تجدید چاپ شده بود و باتوجه به اینکه لازم بود بسیاری از آمارها و اطلاعات علمی کتاب به‌روز‌ شود، ‌ویراست جدید کتاب آماده و منتشر شد.  این کتاب حاصل سال‌ها تجربه و تدریس مباحث انگل‌شناسی در دانشكده‌های مختلف دانشگاه علوم پزشكی مشهد است كه در آن سعی شده علاوه بر مرفولوژی، سیر تكامل تک‌یاخته‌ای‌ها، جنبه‌های مختلف بیمار‌یزایی، علائم بیماری‌، تشخیص، درمان و پیشگیری آن‌ها نیز مورد بحث و توجه قرار گیرد تا بتواند مورد استفاده دانشجویان و دستیاران تمامی رشته‌های علوم پزشكی در همه سطوح واقع شود. در تدوین این كتاب سعی شده است حتی‌الامكان چرخه‌های زندگی و تصاویر، حاصل زحمات مؤلفین باشد و از آخرین منابع علمی، استفاده شده است.