انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

پنج شنبه ، 01 آذر 1397

پانصد و پنجاه و ششمین کتاب انتشارات جهاددانشگاهی مشهد با عنوان «مقدمه‌ای بر ژنتیک حفاظت» چاپ و منتشر شد

اشتراک گذاری

پانصد و پنجاه و ششمین کتاب انتشارات جهاددانشگاهی مشهد با عنوان «مقدمه‌ای بر ژنتیک حفاظت» چاپ و منتشر شد.

ژنتیک حفاظت یک علم نوپا و بین‌رشته‌ای برگرفته از زیست‌شناسی حفاظت، ژنتیک جمعیت، اکولوژی مولکولی، زیست‌شناسی، زیست‌شناسی تکامل و سیستماتیک می‌باشد. ژنتیک حفاظت می‌کوشد تا روش‌ها و تکنیک‌های ژنتیکی را برای حفاظت و احیای تنوع زیستی بکار گیرد.

کتاب‌های متعددی در زمینه ژنتیک جمعیت و زیست‌شناسی حفاظت تألیف و ترجمه شده است اما فقدان متون فارسی در زمینه ژنتیک حفاظت به‌خوبی نمایان است. کتاب حاضر با هدف پوشش‌دادن و معرفی مفاهیم پایه و مباحث تخصصی ژنتیک حفاظت ترجمه شده است. این کتاب که در حال حاضر در دوره‌های دانشگاه‌های معتبر فرانسه، استرالیا و آمریکا تدریس می‌شود، حاصل تلفیق تحقیقات و مقالات علمی نویسندگان و تجارب عملی به‌دست آمده از برنامه‌های حفاظتی می‌باشد. ساختار کتاب بسیار روشن و بدون ابهام است و کوشیده است پس از ارائه هر یک از مفاهیم و روش‌های ژنتیک حفاظت یک مثال عملی و تجربه واقعی را از جدیدترین تلاش‌های حفاظتی انجام‌شده در نقاط مختلف دنیا ذکر کند.

کتاب حاضر به‌عنوان کتابی دانشگاهی و مرجع برای تدریس ژنتیک حفاظت برای گرایش‌های مختلف رشته‌های محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی، زیست‌شناسی، بیوتکنولوژی، ژنتیک مولکولی و ژنتیک جمیعت قابل استفاده می‌باشد. اگرچه تمرکز کتاب، بیشتر بر روی مقاطع تحصیلات تکمیلی است اما دانشجویان دوره کارشناسی نیز که آمار و ژنتیک مقدماتی را گذرانده باشند قادر به استفاده از مطالب کتاب خواهند بود.