انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

مقدمه ای بر رفتار شناسی

موضوع اصلی : محیط زیست

زبان کتاب : فارسی

  • نام نویسنده منینگ اوبری
  • نام مترجم وهاب زاده عبدالحسین
  • نام انتشارات انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
  • سال انتشار 1393
  • نوبت چاپ 3
  • شابک کتاب 9789643240912
  • جلد کتاب شومیز
  • قطع رقعی
  • وزن کتاب 590 گرم
  • تعداد صفحات 433صفحه
قیمت: 170,000 ریال

تخفیف

20 درصد

قیمت برای شما : 136,000 ریال

توضیحات کتاب

رفتارهاي جانوران بخشي از ميراث ژنتيكي آنهاست كه در تعامل با محيط و بر اساس مكانيسمهاي تكاملي ساخته و پرداخته شده اند. در كتاب مقدمه اي بر رفتارشناسي بيشتر به مباني فيزيولوژيكي رفتارهاي جانوران پرداخته مي شود و نقش ژنتيك، دستگاه عصبي، هورمونها و ... در بروز برخي رفتارها تبيين مي گردد. آگاهي از زيربناي فيزيولوژيكي رفتارهاي جانوران خواندن كتابي از قبيل مقدمه اي بر اكولوژي رفتار را شيرين تر مي كند، كتابي كه بحث رفتار شناسي را در بستر بوم شناسي و تكامل ادامه مي دهد. اگرچه رفتارهاي جانوران بسيار متغير به نظر مي رسند اما زيرساختهاي تعيين كنندة آنها از قبيل الگوهاي حركتي و حسي، نظامهاي عصبي گيرنده محركها و پاسخ به آنها و خصوصيات توارثي، ويژگيهاي پايداري هستند كه در مسير تكامل گونه ها و جدا شدن آنها از يكديگر به سادگي تغيير نمي كنند. به همين علت رفتارها نيز، علي رغم ظاهر نرم و قابل انعطاف خود، همانند اسكلت داخلي در طبقه بندي و شناخت روابط خويشاوندي جانوران به كار گرفته مي شوند. حتي برخي از طبقه بندي ها كه بر مبناي ساير خصوصيات به درستي انجام نشده با توجه به ويژگي هاي رفتاري تصحيح شده است. رفتار جانوران مختلف و اشتراك آنها با انسان موجب شده تا يافته هاي ما درباره ساير حيوانات به شناخت بهتر رفتارهاي انسان و كاركرد هر يك از آنها، نظام انگيزشي، تأثير توارث و تربيت، ويژگيهاي رفتارهاي اجتماعي، ناهنجاريهاي رفتاري و غيره كمك كند. رفتارشناسي در جريان پيشرفت سريع خود طي نيم قرن اخير به شاخه هاي مختلف تقسيم شده است. يكي از پر بارترين آنها زيست شناسي اجتماعي يا سوسيوبيولوژي است كه به مطالعة پيگير مباني زيست شناختي تمام رفتارهاي اجتماعي مي پردازد. اين رشته در حال حاضر بر مطالعة جوامع حيواني تكيه دارد، اما به رفتارهاي اجتماعي انسان اوليه و جنبه هاي سازشي سازمان اجتماعي جوامع بدوي معاصر نيز مي پردازد. به اعتقاد ادوارد ويلسون بنيانگذار اين مكتب طولي نمي كشد تا زيست شناسي اجتماعي همراه با ساير علوم اجتماعي و علوم انساني از آخرين شاخه هاي زيست شناسي خواهند بود كه در چارچوب "سنتز جديد" جاي گيرند.

نظرات

برای ارسال نظر وارد سایت شوید