انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

راهنمای جیبی اکسل کد302

نویسنده : مرگان ازغدی منصوره/

مترجم :

قیمت :

فلش ام ایکس؛ راهنمای مرجع دستورات؛ کد292

نویسنده : صالحی سهیل/

مترجم :

قیمت :

سیستم عامل DOSمرجع کامل

نویسنده : الیاس آذر خسرو/

مترجم :

قیمت :

ساختمان داده هادرC؛ کد85

نویسنده : تننباوم آرون/جعفرنژاد قمی عین الله

مترجم :

قیمت :

خودآموز اپراتوری کامپیوتر

نویسنده : جعفر نژاد قمی - عین الله/

مترجم :

قیمت :

مقدمات کامپیوتر و الگوریتم

نویسنده : جعفر نژاد قمی - عین الله/

مترجم :

قیمت :

اشنائی با زبان مطلب

نویسنده : فکور یکتا/

مترجم :

قیمت :

سیستم عامل نول

نویسنده : جعفر نژاد قمی - عین الله/

مترجم :

قیمت :

مقدمه ای بر برنامه نویسی بیسیک در شیمی

نویسنده : جعفر نژاد قمی/

مترجم :

قیمت :

ایجاد بانکهای اطلاعاتی فاکس پرو کد 106

نویسنده : جعفر نژاد قمی/

مترجم :

قیمت :

خودآموز نرم افزار مطلب

نویسنده : فکور یکتا علی/

مترجم :

قیمت :

پیاده سازی،نصب و مدیریت شبکه های کامپیوتری

نویسنده : شهریاری شیرزاد/

مترجم :

قیمت :

مهندسی نرم افزار جهاد

نویسنده : یان سامرویل/جعفرنژاد قمی عین الله

مترجم :

قیمت :

برنامه نویسی با کوئیک بیسیک

نویسنده : جعفر نژاد قمی - عین الله/

مترجم :

قیمت :

برنامه نویسی به زبان اسمبلی جهاد

نویسنده : جعفر نژاد قمی عین الله/

مترجم :

قیمت :

برنامه‌نویسی به زبانC؛ مرجع کامل

نویسنده : جعفر نژاد قمی عین الله/

مترجم :

قیمت :

طراحی الگوریتمها جهاد کد239

نویسنده : نیپولیتان ریچارد/جعفرنژاد قمی عین الله

مترجم :

قیمت :

ترفندهایی برای افزایش ترافیک صفحات وب

نویسنده : استانک - ویلیام/عامل محرابی - ابراهیم

مترجم :

قیمت :

مرجع کامل مایکروسافت آفیس1×8XP

نویسنده : جوها برانکن/خادم ثامنی مهتا

مترجم :

قیمت :

مقدمات کامپیوتروبرنامه سازی پاسکال کد69

نویسنده : جعفر نژاد قمی عین الله/

مترجم :

قیمت :