انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

فرازی بر مکانیک سیالات

نویسنده : اکبرزاده محمدرضا

مترجم : -

قیمت :

سنگ شناسی رسوبی

نویسنده : پاتریک تاکر/محبوبی و محرمی

مترجم :

قیمت :

مبانی جلبک شناسی

نویسنده : کیانمهر هرمزدیار/

مترجم :

قیمت :

کنترل توان راکتیو

نویسنده : قاضی محمد/

مترجم :

قیمت :

آشنائی با نرم افزار سورفر

نویسنده : صادقی جلال الدین/

مترجم :

قیمت :

یک دوره کوتاه در شیمی آلی

نویسنده : ادوارد /هروی مجید

مترجم :

قیمت :

زیست شناسی نوین

نویسنده : نورزاد - غلامرضا

مترجم : -

قیمت :

درسی در نظریه گالوا

نویسنده : رجب زاده مقدم محمد رضا/

مترجم :

قیمت :

حلقه ها،مدولها و جبر خطی

نویسنده : رجب زاده مقدم محمد رضا/

مترجم :

قیمت :

فرازی بر مکانیک سیالات و هیدرولیک

نویسنده : اکبرزاده محمدرضا/

مترجم :

قیمت :

شیمی عمومی شیمی موجودزنده

نویسنده : هروی/

مترجم :

قیمت :

آشنائی با نظریه مجموعه های فازی

نویسنده : طاهری محمود/

مترجم :

قیمت :

ریاضیات عمومی وهندسه تحلیلی سیمونز

نویسنده : جورج سیمونز/وحیدیان کامیاد علی

مترجم :

قیمت :

معادلات دیفرانسیل بامسائل مقادیرمرزی

نویسنده : سی اچ ادواردز/افشارنژادزهرا

مترجم :

قیمت :

درسی در جبر همراه با کاربردها

نویسنده : دریک رابینسون/رجب زاده مقدم محمدرضا

مترجم :

قیمت :

حل مسائل درسی در جبر خطی

نویسنده : رجب زاده مقدم محمد رضا/

مترجم :

قیمت :

شیمی درمحیطهای ناآبی

نویسنده : رونقی غلامحسین/

مترجم :

قیمت :

بیولوژی سلولی وبیولوژی ملکولی 53

نویسنده : نورزاد غلامرضا/

مترجم :

قیمت :

تولید بذر در محصولات زراعی

نویسنده : ا فن ویک کلی/راشد محصل محمدحسن

مترجم :

قیمت :

مبانی تجزیه شیمیائی 68 ج1

نویسنده : ارباب/ارباب زوار محمد حسین

مترجم :

قیمت :