انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

تکامل گیاهان زراعی

نویسنده : هارلان جک

مترجم : خواجه حسینی محمد

قیمت :

تولید بذر در محصولات کشاورزی

نویسنده : گئورک رایموند

مترجم : قادری فر فرشید

قیمت :

طرح و تجزیه آزمایش های کشاورزی همراه با sas

نویسنده : سلطانی افشین

مترجم : -

قیمت :

کاربرد مواد افزودنی به همراه مواد شیمیایی کشاورزی، روغن‌ها، مویان

نویسنده : زند اسکندر

مترجم : -

قیمت :

باغبانی بدون آلرژی راهنمایی برای ایجاد فضای سبز سالم

نویسنده : لئو اگرن توماس

مترجم : تهرانی فر علی

قیمت :

تحلیل رگرسیون کاربردی

نویسنده : آساد محمدتقی

مترجم : -

قیمت :

نجات محیط زیست

نویسنده : براون لستر

مترجم : طراوتی حمید

قیمت :

مبانی ژئومورفولوژی 1 - تکتونیک ژئومورفولوژی

نویسنده : زمردیان محمد جعفر

مترجم : -

قیمت :

گیاهان علوفه ای کاشت تا برداشت

نویسنده : رضازاده حسام

مترجم : -

قیمت :

راهنمای محیط های کشت میکروبی مواد غذایی

نویسنده : اتلس دونالد

مترجم : شهیدی فخری

قیمت :

راهنمای خطرات ایمنی مواد غذایی

نویسنده : لالی ریچارد

مترجم : مظاهری طهرانی مصطفی

قیمت :

اصول کاربردی پرورش مرکبات

نویسنده : قاسمی کامران

مترجم : -

قیمت :

مبانی فیزیولوژی گیاهی عملی

نویسنده : فرزامی سپهر مژگان

مترجم : -

قیمت :

برنامه ریزی شهر اکولوژیک

نویسنده : ونگ تای

مترجم : رهنما محمد رحیم

قیمت :

طراحی کارخانه های صنایع غذایی

نویسنده : فرحناکی عسگر

مترجم : -

قیمت :

غلات

نویسنده : سیادت عطاالله

مترجم : -

قیمت :

تولید بذر سبزی ها

نویسنده : جورج ریموند

مترجم : باقری عبدالرضا

قیمت :

اصول شبکه های کامپیوتری و انتقال دیتا

نویسنده : شهریاری شیرزاد

مترجم : -

قیمت :

جلبک‌ها

نویسنده : گراهام لیندا

مترجم : حاجی منیری مهرو

قیمت :

اکوفیزیولوژی گیاهی

نویسنده : لارچر والتر

مترجم : کوچکی عوض

قیمت :