انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

اصلاح درختان میوه ژنتیک و اصلاح انگور

نویسنده : دولتی بانه حامد

مترجم : -

قیمت :

نابسامانی ها آفات و بیماری های قارچ خوراکی

نویسنده : حقیقی مریم

مترجم : -

قیمت :

اسلام و محیط زیست

نویسنده : فولتز ریچارد

مترجم : خواجه حسینی محمد

قیمت :

راهنمای ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیط زیست

نویسنده : مجنونیان هنریک

مترجم : -

قیمت :

بوم شناسی، علم عصیانگر

نویسنده : وهاب زاده عبدالحسین

مترجم : -

قیمت :

روش های بوم شناسی

نویسنده : کربز چارلز

مترجم : مصداقی منصور

قیمت :

بوم شناسی گیاهی

نویسنده : مصداقی منصور

مترجم : -

قیمت :

ساختار و موتیف های rna و نقش آنها در تنظیم بیان ژن

نویسنده : قرآنی اعظم عادل

مترجم : -

قیمت :

فناوری تولید پودر شیر

نویسنده : وسترگارد وگن

مترجم : زهره ای هادی

قیمت :

تکامل گیاهان زراعی

نویسنده : هارلان جک

مترجم : خواجه حسینی محمد

قیمت :

تولید بذر در محصولات کشاورزی

نویسنده : گئورک رایموند

مترجم : قادری فر فرشید

قیمت :

طرح و تجزیه آزمایش های کشاورزی همراه با sas

نویسنده : سلطانی افشین

مترجم : -

قیمت :

کاربرد مواد افزودنی به همراه مواد شیمیایی کشاورزی، روغن‌ها، مویان

نویسنده : زند اسکندر

مترجم : -

قیمت :

باغبانی بدون آلرژی راهنمایی برای ایجاد فضای سبز سالم

نویسنده : لئو اگرن توماس

مترجم : تهرانی فر علی

قیمت :

تحلیل رگرسیون کاربردی

نویسنده : آساد محمدتقی

مترجم : -

قیمت :

مبانی آنالیز عددی

نویسنده : اصغر کرایه‌جیان

مترجم : --

قیمت :

مبانی ژئومورفولوژی 1 - تکتونیک ژئومورفولوژی

نویسنده : زمردیان محمد جعفر

مترجم : -

قیمت :

گیاهان علوفه ای کاشت تا برداشت

نویسنده : رضازاده حسام

مترجم : -

قیمت :

راهنمای محیط های کشت میکروبی مواد غذایی

نویسنده : اتلس دونالد

مترجم : شهیدی فخری

قیمت :

راهنمای خطرات ایمنی مواد غذایی

نویسنده : لالی ریچارد

مترجم : مظاهری طهرانی مصطفی

قیمت :