انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

يک شنبه# #،# #20# #فروردین# #1402

ارتباط با ما

اشتراک گذاری

 

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، سازمان مرکزی جهاددانشگاهی

کد پستی: 49367-91779
 

دفتر نشر:  05131997322

دفتر پخش (ویژه کتاب‌های منتشره جهاد دانشگاهی مشهد): 05131997326
 
 
تلفنخانه:  05131997000
ایمیل: info@jdmpress.com
 
تلگرام: jdmpub@
اینستاگرام : JDM.Press