انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

اصول کاربردی پرورش مرکبات

نویسنده : قاسمی کامران

مترجم : -

قیمت :

مبانی فیزیولوژی گیاهی عملی

نویسنده : فرزامی سپهر مژگان

مترجم : -

قیمت :

برنامه ریزی شهر اکولوژیک

نویسنده : ونگ تای

مترجم : رهنما محمد رحیم

قیمت :

طراحی کارخانه های صنایع غذایی

نویسنده : فرحناکی عسگر

مترجم : -

قیمت :

غلات

نویسنده : سیادت عطاالله

مترجم : -

قیمت :

تولید بذر سبزی ها

نویسنده : جورج ریموند

مترجم : باقری عبدالرضا

قیمت :

اصول شبکه های کامپیوتری و انتقال دیتا

نویسنده : شهریاری شیرزاد

مترجم : -

قیمت :

جلبک‌ها

نویسنده : گراهام لیندا

مترجم : حاجی منیری مهرو

قیمت :

اکوفیزیولوژی گیاهی

نویسنده : لارچر والتر

مترجم : کوچکی عوض

قیمت :

مرجع علمی کاربردی سخت افزار

نویسنده : شهریاری شیرزاد

مترجم : -

قیمت :

برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران

نویسنده : مطیعی لنگرودی حسن

مترجم : -

قیمت :

سوسیوبیولوژی تلفیق نوین

نویسنده : ویلسون ادوارد

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

شناخت محیط زیست

نویسنده : بوتکین دانیل

مترجم : وهاب‌زاده عبدالحسین

قیمت :

جغرافیای جمعیت ایران

نویسنده : جوان جعفر

مترجم : -

قیمت :

مکانیک سیالات کاربردی

نویسنده : کینس کی - راجر

مترجم : سربلوکی - محمد نبی

قیمت :

بیوتکنولوژی گیاهی

نویسنده : باقری عبدالرضا

مترجم : -

قیمت :

مبانی کشاورزی پایدارکد350

نویسنده : کامکار بهنام

مترجم : -

قیمت :

بوم شناسی مولکولی

نویسنده : فریلند جوانا

مترجم : ملکیان منصوره

قیمت :

کشت بدون خاک توت فرنگی

نویسنده : مورگان لینت

مترجم : تهرانی فر علی

قیمت :

بوم شناسی مطالعه تجربی توزیع و فراوانی

نویسنده : کربز چارلز

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :