انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

اکولوژی علف های هرز و گیاهان مهاجم

نویسنده : رادو سویچ استفان

مترجم : زند اسکندر

قیمت :

رسیدن میوه و مدیریت اتیلن

نویسنده : آرپایا ماری لو

مترجم : سلیمانی اقدم مرتضی

قیمت :

آلاینده های شیمیایی در شیر و فرآورده های لبنی

نویسنده : تجلی فائزه

مترجم : -

قیمت :

انگلیسی برای دانشجویان زراعت

نویسنده : غدیری حسین

مترجم : -

قیمت :

کاربرد مواد معدنی در تغذیه گیاهان زراعی

نویسنده : فاجریا ان کا

مترجم : کامکار بهنام

قیمت :

رنگ های خوراکی طبیعی

نویسنده : بلوریان شادی

مترجم : -

قیمت :

گیاه شناسی جلد 1

نویسنده : اچ ج آیسینگ

مترجم : جعفری آذرنوش

قیمت :

گیاه شناسی جلد 2

نویسنده : اچ ج آیسینگ

مترجم : جعفری آذرنوش

قیمت :

قارچ های دارویی

نویسنده : روان اسمیت

مترجم : عزیزی مجید

قیمت :

آزمون های جوانه زنی و قدرت بذر

نویسنده : گلعذانی قاسم

مترجم : -

قیمت :

فیزیولوژی و بیولوژی مولکولی تحمل تنش در گیاهان

نویسنده : ماداوارا

مترجم : فتوحی قزوینی رضا

قیمت :

فرآوری موادغذایی با فشار بالا

نویسنده : دونا کریستوفر

مترجم : مرتضوی سیدعلی

قیمت :

آبیاری عمومی اصول و عملیات

نویسنده : انصاری حسین

مترجم : -

قیمت :

بوم شناسی بذر

نویسنده : تامپسون مایکل

مترجم : موسوی سید کریم

قیمت :

آبیاری سطحی ارزیابی طراحی و شبیه سازی

نویسنده : انصاری حسین

مترجم : -

قیمت :

طرح‌های تفصیلی شهری

نویسنده : رهنما محمد رحیم

مترجم : -

قیمت :

اصول قارچ شناسی

نویسنده : آلکسوپولوس - کنستانتین جان

مترجم : صارمی حسین

قیمت :

توصیف وتحلیل پوشش گیاهی

نویسنده : مارتین کنت

مترجم : مصداقی منصور

قیمت :

سیستماتیک گیاهی

نویسنده : جعفری آذرنوش

مترجم : -

قیمت :

راهنمای حل مسائل معادلات دیفرانسیل و کاربرد انها

نویسنده : اصغر کرایه‌جیان

مترجم : --

قیمت :