انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

درسی در جبر همراه با کاربردها

نویسنده : دریک رابینسون/رجب زاده مقدم محمدرضا

مترجم : -

قیمت :

حل مسائل درسی در جبر خطی

نویسنده : رجب زاده مقدم محمد رضا/

مترجم : -

قیمت :

برای چند نفر جا هست؟ کد133

نویسنده : براون لستر/طراوتی حمید

مترجم : -.

قیمت :

علائم حیاتی کرة زمین

نویسنده : براون لستر

مترجم : طراوتی حمید

قیمت :

تولید بذر در محصولات زراعی

نویسنده : ا فن ویک کلی/راشد محصل محمدحسن

مترجم : -

قیمت :

به‌نژادی و به‌زراعی گندم

نویسنده : متیو رینولدز و هانس یوآخیم براون

مترجم : محمد کافی؛ زهرا کیامرثی و عاطفه میرزائیان

قیمت :