انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

بیماری های سیب زمینی مدیریت آفات بیماری ‌ها و عناصر

نویسنده : مولدر

مترجم : نوروززاده شهرام

قیمت :

مقدمه‌ای بر ژنتیک حفاظت

نویسنده : ریچارد فرانکهام و همکاران

مترجم : وحید زمانی، نوید زمانی، سعید نادری و محمود قاسمپوری

قیمت :

راهنمای تحلیل محتوا

نویسنده : کیمبرلی‌ای

مترجم : بخشی حامد- جلائیان بخشنده وجیهه

قیمت :

پرورش و اصلاح قارچ خوراکی صدفی

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :

مبانی ژنتیک

نویسنده : آساد محمد تقی

مترجم : -

قیمت :

پرورش و اصلاح قارچ خوراکی تکمه ای سفید

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :

تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر منابع آب و محیط زیست

نویسنده : حسن لی عل مراد

مترجم : -

قیمت :

مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

نویسنده : ارتکا

مترجم : فتحی قدرت الله

قیمت :

بهار خاموش

نویسنده : کارسون راشل

مترجم : وهاب‌زاده عبدالحسین

قیمت :

برنامه نویسی به‌زبان سی مرجع علمی کاربردی

نویسنده : ابریشمی سعید

مترجم : -

قیمت :

تاریخ اسلام

نویسنده : قنوات عبدالرحیم

مترجم : -

قیمت :

فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان

نویسنده : کافی محمد

مترجم : -

قیمت :

تکامل

نویسنده : ریدلی مارک

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

فضاهای شهری، مکان‌های گردشگری؛ قلمروهای گردشگری شهری

نویسنده : بروس‌ هایلر، تونی گریفین، دبورا ادواردز

مترجم : مژگان ثابت تیموری و همکاران

قیمت :

سطح , L1 , L2, L3 مراکز نوجوانان جهاد دانشگاهی مشهد

نویسنده : آکسفورد

مترجم :

قیمت :

راهنمای کاربردی مدیریت ایمنی، سلامت، و محیط زیست (جلد اول)

نویسنده : قاسم ذوالفقاری

مترجم : -

قیمت :

Ready for First coursebook 4rd Edition

نویسنده : McMillab

مترجم : --

قیمت :

سیمای گردشگران ایران

نویسنده : حامد بخشی

مترجم : --

قیمت :

Move Up - کتابچه کمک‌درسی مربوط به Lets Go 6

نویسنده : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

مترجم : --

قیمت :

علف‌‌کش‌ها و فناوری کاربرد آنها

نویسنده : اسکندر زند و همکاران

مترجم : --

قیمت :