انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

راهنمای کاربردی مدیریت ایمنی، سلامت، و محیط زیست (جلد اول)

نویسنده : قاسم ذوالفقاری

مترجم : -

قیمت :

Ready for First coursebook 4rd Edition

نویسنده : McMillab

مترجم : --

قیمت :

سیمای گردشگران ایران

نویسنده : حامد بخشی

مترجم : --

قیمت :

Move Up - کتابچه کمک‌درسی مربوط به Lets Go 6

نویسنده : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

مترجم : --

قیمت :

علف‌‌کش‌ها و فناوری کاربرد آنها

نویسنده : اسکندر زند و همکاران

مترجم : --

قیمت :

سطح LO - مکالمه بزرگسالان

نویسنده : آکسفور یونیورسیتی

مترجم : --

قیمت :

فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان

نویسنده : کافی محمد

مترجم : -

قیمت :

تکامل

نویسنده : ریدلی مارک

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

هیدروپونیک؛ راهنمای کامل و عملی کشت بدون خاک

نویسنده : جی. بنتون جونز

مترجم : وصال سعیدرضا

قیمت :

مقدمه‌ای بر رفتارشناسی

نویسنده : منینگ اوبری

مترجم : وهاب‌زاده عبدالحسین

قیمت :

آشنایی با مهندسی شیمی

نویسنده : نوعی باغبان سید حسین

مترجم : -

قیمت :

سطح So1-So2 - مرکز آموزش اندیشه

نویسنده : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

مترجم : ندارد

قیمت :

زیست شناسی بذر و عملکرد گیاهان زراعی دانه‌ای

نویسنده : دنیس بی اگلی

مترجم : نبی خلیلی اقدم و علی راحمی کاریزکی ویراستار علمی: محمد خواجه حسینی

قیمت :

مدیریت منظر پایدار؛ طراحی، احداث و نگهداری

نویسنده : توماس دبلیو کوک؛ آناماری وندرزاندن

مترجم : فاطمه کاظمی و نوید وحدتی مشهدیان

قیمت :

ضایعات برخی محصولات کشاورزی ایران؛ مفاهیم، علل، کاربرد، کاهش و مدیریت

نویسنده : بهجت تاج الدین و همکاران

مترجم : -

قیمت :

سلوک عارفانه

نویسنده : مهدی ابراهیمی

مترجم : -

قیمت :

ریاضیات عمومی دو - قسمت اول

نویسنده : محمدعلی کرایه چیان

مترجم : -

قیمت :

جایگاه مکان های با ارزش هویتی-معنایی در شهرهای مقصد گردشگری

نویسنده : معصومه توانگر- مژگان ثابت تیموری و حسین مبینی

مترجم : -

قیمت :

ریاضیات عمومی یک

نویسنده : محمدعلی کرایه چیان

مترجم : -

قیمت :

ریاضیات مقدماتی

نویسنده : محمدعلی کرایه چیان

مترجم : -

قیمت :