انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

غذا، کشاورزی و گردشگری

نویسنده : کاتیا لورا سیدالی، آکیم اسپیلر، برگیت شولز

مترجم : هادی رفیعی دارانی، راحله والی‌زاده اردلان

قیمت :

گیاه‌پزشکی در کشاورزی دقیق (کتاب الکترونیکی)

نویسنده : اریک کریستین ارک و همکاران

مترجم : رقیه کریم‌زاده

قیمت :

سطح SO2 نوجوانان مرکز شریعتی جهاد دانشگاهی مشهد

نویسنده : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

مترجم : -

قیمت :

سطح S1 نوجوانان جهاد دانشگاهی مشهد

نویسنده : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

مترجم : -

قیمت :

سطح S2 نوجوانان جهاد دانشگاهی مشهد

نویسنده : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

مترجم : -

قیمت :

سطح S3 - آموزش نوجوانان جهاد دانشگاهی مشهد

نویسنده : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

مترجم : ندارد

قیمت :

سطح S4 نوجوانان جهاد دانشگاهی مشهد

نویسنده : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

مترجم : -

قیمت :

سطح S5 نوجوانان جهاد دانشگاهی مشهد

نویسنده : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

مترجم : -

قیمت :

سطح S6 نوجوانان جهاد دانشگاهی مشهد

نویسنده : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

مترجم : -

قیمت :

علم طراحی در گردشگری

نویسنده : دانیل فسن مایر

مترجم : هادی رفیعی دارانی و رویا سادات علوی پور

قیمت :

راهنمای کنترل شیمیایی علف‌های هرز ایران (ویراست ششم)

نویسنده : اسکندر زند، نوشین نظام‌آبادی و همکاران

مترجم : -

قیمت :

رودهای خاموش (کتاب الکترونیکی)

نویسنده : پتریک مک کالی

مترجم : فاطمه ظفرنژاد

قیمت :

انداختن نردبان؛ استراتژی توسعه در چشم‌انداز تاریخی

نویسنده : هاجون چانگ

مترجم : زهرا کریمی موغاری و همکاران

قیمت :

گردشگری دینی و مدیریت زیارت؛ چشم‌انداز بین‌المللی

نویسنده : رزاق راج و کوین گریفین

مترجم : ندا رضوی‌زاده و احمد فلاح کهن

قیمت :

مقدمه ای بر اکولوژی رفتار

نویسنده : کربز جان آر

مترجم : عبدالحسین وهاب زاده

قیمت :

مدیریت بحران

نویسنده : بیرودیان نادر

مترجم : -

قیمت :

کنترل و گواهی بذر

نویسنده : قادری فر فرشید

مترجم : -

قیمت :

کودک و طبیعت درسنامه مدرسه طبیعت

نویسنده : کان پیتر

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

قرآن کریم

نویسنده : خداوند کریم

مترجم : غراب کمال‌الدین

قیمت :

گردشگری کشاورزی

نویسنده : افسانه زارعی، هادی رفیعی دارانی و علیرضا حاتمی

مترجم : -

قیمت :