انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

قدرت علم و پویایی جهان

نویسنده : مایکل بوچر و مکس کروت

مترجم : مهدی کلاهی

قیمت :

سیماژنتیک

نویسنده : نیکو بالکنهول و همکاران

مترجم : منصوره ملکیان و رسول خسروی

قیمت :

کتاب الکترونیکی مدیریت پایای آب زیرزمینی

نویسنده : کامران داوری و هاشم درخشان

مترجم : -

قیمت :

آمار و احتمال، مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب

نویسنده : بیژن قهرمان

مترجم : -

قیمت :

تک‌ یاخته‌ شناسی پزشکی (ویرایش دوم)

نویسنده : مسعود مهاجری و علی‌اکبر شمسیان

مترجم : -

قیمت :

گیاهان بالارونده زینتی و درختچه‌های دیوارپوش

نویسنده : همایون فرهمند

مترجم : -

قیمت :

گردشگری پایدار از گردشگری انبوه تا بوم گردی

نویسنده : فیشر آنتون

مترجم : سیفی سیامک،عادل نیکجو

قیمت :

تهاجم گیاهی و علف‌های هرز مهاجم ایران

نویسنده : قرخلو جاوید- سهرابی سیما- راشدمحصل محمدحسن/

مترجم : -

قیمت :

کاربرد طیف‌سنجی دی‌الکتریک در تولید و بررسی خواص بیودیزل

نویسنده : سیلویا دانلیا رومانو

مترجم : مصطفایی مصطفی

قیمت :

بسترسازی تحقق توسعه حمل‌و‌نقل‌محور

نویسنده : کری کورتیس و همکاران

مترجم : رهنما محمد رحیم

قیمت :

مدیریت استراتژیک مهمان‌نوازی و گردشگری

نویسنده : فوزی اکومس و همکاران

مترجم : ثابت تیموری مژگان- محمدی عبده‌وند مصطفی

قیمت :

اصول و مبانی تولید قارچ های دارویی با نگاه کاربردی در ایران

نویسنده : رضائیان شراره

مترجم : -

قیمت :

رگرسیون چندگانه مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب

نویسنده : قهرمان بیژن

مترجم : -

قیمت :

درختان و درختچه‌های زینتی (بازدانگان)

نویسنده : فرهمند همایون

مترجم : -

قیمت :

زراعت نوین

نویسنده : کوچکی علیرضا

مترجم : -

قیمت :

سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

نویسنده : حسین زاده رضا

مترجم : -

قیمت :

اکولوژی عمومی

نویسنده : قربانی رضا

مترجم : -

قیمت :

فیزیولوژی و نمو گیاهی؛ جلد دوم (ویراست ششم،2015)

نویسنده : تایز؛ زایگر ؛ مولر؛ مورفی

مترجم : محمد کافی و همکاران

قیمت :

روش‌های پیش‌بینی در گردشگری

نویسنده : سازمان جهانی گردشگری ملل متحد

مترجم : مرزی وحید- رفیعی هادی

قیمت :

استراتژی توسعه صنعت و معدن و تجارت استان و شهرستان ها

نویسنده : شاهنوشی ناصر و همکاران

مترجم : -

قیمت :