انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

گردشگری پایدار از گردشگری انبوه تا بوم گردی

نویسنده : فیشر آنتون

مترجم : سیفی سیامک،عادل نیکجو

قیمت :

تهاجم گیاهی و علف‌های هرز مهاجم ایران

نویسنده : قرخلو جاوید- سهرابی سیما- راشدمحصل محمدحسن/

مترجم : -

قیمت :

کاربرد طیف‌سنجی دی‌الکتریک در تولید و بررسی خواص بیودیزل

نویسنده : سیلویا دانلیا رومانو

مترجم : مصطفایی مصطفی

قیمت :

بسترسازی تحقق توسعه حمل‌و‌نقل‌محور

نویسنده : کری کورتیس و همکاران

مترجم : رهنما محمد رحیم

قیمت :

مدیریت استراتژیک مهمان‌نوازی و گردشگری

نویسنده : فوزی اکومس و همکاران

مترجم : ثابت تیموری مژگان- محمدی عبده‌وند مصطفی

قیمت :

اصول و مبانی تولید قارچ های دارویی با نگاه کاربردی در ایران

نویسنده : رضائیان شراره

مترجم : -

قیمت :

رگرسیون چندگانه مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب

نویسنده : قهرمان بیژن

مترجم : -

قیمت :

تاریخ هنر در سرزمین های اسلامی

نویسنده : الرفاعی انور

مترجم : قنوات عبدالرحیم

قیمت :

سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

نویسنده : حسین زاده رضا

مترجم : -

قیمت :

اکولوژی عمومی

نویسنده : قربانی رضا

مترجم : -

قیمت :

نیایش‌های پیامبر

نویسنده : مهدوی دامغانی محمود

مترجم : غراب کمال‌الدین

قیمت :

فیزیولوژی و نمو گیاهی؛ جلد دوم (ویراست ششم،2015)

نویسنده : تایز؛ زایگر ؛ مولر؛ مورفی

مترجم : محمد کافی و همکاران

قیمت :

روش‌های پیش‌بینی در گردشگری

نویسنده : سازمان جهانی گردشگری ملل متحد

مترجم : مرزی وحید- رفیعی هادی

قیمت :

استراتژی توسعه صنعت و معدن و تجارت استان و شهرستان ها

نویسنده : شاهنوشی ناصر و همکاران

مترجم : -

قیمت :

زراعت کم‌آب در ایران راهبردها و کاربردها

نویسنده : کوچکی علیرضا - خواجه‌حسینی محمد

مترجم : -

قیمت :

اصلاح نباتات از طریق صفات فیزیولوژیک راهنمای بررسی های فنوتیپی گندم

نویسنده : آلیستر پاسک

مترجم : سعیدی محسن

قیمت :

زیست‌شناسی ‍‍‌پستانداران کوچک

نویسنده : جوزف مریت

مترجم : فیض اللهی کاوه

قیمت :

زیست‌فناوری حشرات

نویسنده : آندریاس ویلسینسکس

مترجم : سرافرازی علیمراد و شعبانی مهناز

قیمت :

گذار بزرگ (گذر از سوخت‌های فسیلی به انرژی خورشیدی و باد)

نویسنده : لستر براون

مترجم : طراوتی حمید

قیمت :

پزشک باغ (اصول باغبانی)

نویسنده : محسنی هدایت٬ برزگرطرقبه لیلی

مترجم : -

قیمت :