انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

سه شنبه ، 30 بهمن 1397

کتاب شیمی آلاینده‌ها منتشر شد

اشتراک گذاری

کتاب «شیمی آلاینده‌ها» منتشر شد.

محیط فیزیکی اطراف ما در حالت طبییعی ترکیب خاص خود را دارد. هرگونه فعالیتی که ترکیب طبیعی آن‌را تغییر دهد آلودگی به‌حساب می‌آید. این تغییر می‌تواند افزایش یک گاز طبیعی مانند CO2 در اتمسفر و یا کاهش گاز O2 در محیط (مانند محیط آبی) باشد. زمین، طبق نظریه گایا فعالانه و آگاهانه کنترل خود را در دست دارد. ولی گویا انسانِ قرن حاضر در این زمینه فعالانه‌تر و آگاهانه‌تر عمل می‌‌کند! و عرصه را بر زمین تنگ کرده است. ترکیب طبیعی مواد در آب و خاک و هوا محصول واکنش‌های پیچیده‌ای است که مکانسیم تعداد اندکی از آنها برای ما شناخته شده است و تعدادی از این مکانسیم‌های شناخته‌شده شاید به‌صورت حدس و گمان و احتمال باشد. به‌هرصورت، این مکانیسم‌ها نسبت به فعالیت‌های انسان‌ها بسیار حساس هستند.
مجموعه حاضر با توجه به نیاز دانشجویان و پژوهشگران علاقه‌مند به محیط‌زیست دررابطه با پاره‌ای از مهمترین عناصر و ترکیبات آلاینده با توجه به شیمیِ تشکیل و روش‌های حذف آنها تهیه و تدوین شده است. با این امید که بتواند تلاشی مؤثر در زمینه افزایش آگاهی و دانش ما نسبت به آلاینده‌ها و اتفاقات روزمره درحال وقوع پیرامون ما باشد.

لازم به ذکر است، این کتاب هم به‌صورت الکترونیکی و هم‌ به‌صورت کتاب کاغذی منتشر شده و دراختیار علاقه‌مندان قرار گرفته‌است.