انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

20 تیر 1403

درخواست چاپ

اشتراک گذاری

با توجه به تغییر نام انتشارات جهاد دانشگاهی به «سازمان ترویج مطالعه و نشر» و تغییر فرایندهای پذیرش و انتشار اثر، از ابتدای تابستان ۱۴۰۳ برای پیشنهاد اثر لازم است پدیدآورنده به صفحه اینترنتی این سازمان به نشانی زیر:

 https://www.isba.ir/Default/Suggest 

وارد شده و پس از ثبت‌نام و تکمیل فرایند، فایل اثر خود را در آن صفحه بارگذاری نماید.

-  اثر پیشنهادی بررسی شده و متناسب با موضوع اثر به هریک از واحدهای جهاد دانشگاهی ارجاع خواهد شد. بنابراین آثار مرتبط با موضوعات کشاورزی، محیط زیست و گردشگری که ارزیابی اولیه آنها تایید شده باشد، به واحد خراسان رضوی ارجاع و ادامه فرایند در این مرکز پیگیری خواهد شد.

-  آثار دریافتی پس از «اریابی علمی» و در صورت کسب امتیاز لازم، نهایی و منتشر خواهد شد.

- کلیه مراحل بررسی اثر از سامانه خدمات نشر سازمان ترویج مطالعه و نشر قابل پیگیری است.

- حداقل سه ماه و حداکثر شش‌ماه پس از ثبت پذیرش اثر، پاسخ قطعی اعلام خوهد شد.

- در صورت لزوم می‌توانید با شماره دفتر نشر در مشهد (۳۱۹۹۷۳۲۱-۰۵۱) در ارتباط باشید.