انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

15 فروردین 1402

فروشگاه های انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

اشتراک گذاری

 

فروشگاه شماره یک

مشهد، میدان دکترعلی شریعتی (تقی‌آباد)، ابتدای خیابان احمدآباد

تلفن:  05138418070

ساعت کار فروشگاه‌: یکسره از ۸ الی  ۱۹:۳۰

 

 


فروشگاه شماره دو

مشهد، میدان آزادی (فلکه پارک)

تلفن: 05131997327

کانال تلگرام فروشگاه شماره دو  : JDMbook2@

ساعت کار فروشگاه‌: یکسره از ۸ الی ۱۹:۳۰

 

  


فروشگاه شماره سه

مشهد، سه‌راه ادبیات، جنب مجتمع دکترشریعتی

تلفن:  05131997220

کانال تلگرام فروشگاه شماره سه   : JDMketab3@ 

ساعت کار فروشگاه‌: یکسره از ۸ الی ۱۹:۳۰

 

  


دفتر پخش (ویژه کتاب‌های منتشره جهاد دانشگاهی مشهد)

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، سازمان مرکزی جهاددانشگاهی

تلفن:  05138842230

 

 

 

Anti Xss