انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

دوشنبه ، 08 اسفند 1401

فروشگاه های انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

اشتراک گذاری

 

فروشگاه شماره یک

مشهد، میدان دکترعلی شریعتی (تقی‌آباد)، ابتدای خیابان احمدآباد

تلفن:  05138418070

ساعت کار فروشگاه‌: یکسره از ۸ الی  ۱۹:۳۰

 

 


فروشگاه شماره دو

مشهد، میدان آزادی (فلکه پارک)

تلفن: 05138829589

کانال تلگرام فروشگاه شماره دو  : JDMbook2@

ساعت کار فروشگاه‌: یکسره از ۸ الی ۱۹:۳۰

 

  


فروشگاه شماره سه

مشهد، سه‌راه ادبیات، جنب مجتمع دکترشریعتی

تلفن:  05138403463

کانال تلگرام فروشگاه شماره سه   : JDMketab3@ 

ساعت کار فروشگاه‌: یکسره از ۸ الی ۱۹:۳۰

 

  


دفتر پخش (ویژه کتاب‌های منتشره جهاد دانشگاهی مشهد)

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، سازمان مرکزی جهاددانشگاهی

تلفن:  05138842230