انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

شنبه ، 23 دي 1396

نمایندگی‌های فروش

اشتراک گذاری

ردیفنام نشانیتلفن
1 دانشیران تهران، خیابان انقلاب، خیابان اردیبهشت، نبش وحید نظری، پلاک276

66400220،66400144

2 کتابیران تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12فروردین، خیابان لبافی‌نژاد، نرسیده به کوچه اردیبهشت، پلاک328 66566510-15
3 مرکز پخش آیلار تهران، خیابان انقلاب، خیابان اردیبهشت، ابتدای شهدای ژاندارمری شرقی، پلاک146

66494430-31،66401255

4 انتشارات دانشگاهی کیان تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12فروردین، کوچه نوروز، پلاک27، طبقه اول

66411715،66406834

5 سازمان انتشارات جهاددانشگاهی تهران، خیابان انقلاب، بین فلسطین و چهارراه ولیعصر، جنب خانه کتاب، کتابفروشی جهاددانشگاهی 66487625-6
6 جهاد تهران تهران، خیابان انقلاب، بین فروردین و اردیبهشت، مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران، ساختمان 310، طبقه3، واحد 110 66490740-2
7 مرکز پخش خسروی (پزشکی) تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان وصال و قدس، خیابان اسکو، ساختمان23، واحد4،

66490719،66490720