انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

علم طراحی در گردشگری

نویسنده : دانیل فسن مایر، ژنگ ژیانگ

مترجم : هادی رفیعی‌ دارانی و رویاسادات علوی‌پور

قیمت :

گردشگری دینی و مدیریت زیارت؛ چشم‌انداز بین‌المللی

نویسنده : رزاق راج و کوین گریفین

مترجم : ندا رضوی‌زاده و احمد فلاح کهن

قیمت :

گردشگری پایدار از گردشگری انبوه تا بوم گردی

نویسنده : فیشر آنتون

مترجم : سیفی سیامک،عادل نیکجو

قیمت :

بسترسازی تحقق توسعه حمل‌و‌نقل‌محور

نویسنده : کری کورتیس و همکاران

مترجم : رهنما محمد رحیم

قیمت :

مدیریت استراتژیک مهمان‌نوازی و گردشگری

نویسنده : فوزی اکومس و همکاران

مترجم : ثابت تیموری مژگان- محمدی عبده‌وند مصطفی

قیمت :

روش‌های پیش‌بینی در گردشگری

نویسنده : سازمان جهانی گردشگری ملل متحد

مترجم : مرزی وحید- رفیعی هادی

قیمت :