انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

چهارشنبه ، 16 مرداد 1398

کتاب الکترونیکی «گیاه‌پزشکی در کشاورزی دقیق» منتشر شد

اشتراک گذاری

در این کتاب مهم‌ترین تحقیقات انجام‌شده در زمینه حفاظت دقیق گیاهان و پیشرفت‌های اخیر در کاربرد فناوری‌های مکان- ویژه برای مدیریت عملی علف‌های هرز، بندپایان، بیمارگرها و نماتدها همراه با مثال‌هایی از مزرعه مرور می‌شود. طیف وسیعی از فناوری‌های مدرن شامل: (1) زیست‌شناسی و همه‌گیری‌شناسی آفات، (2) فناوری حسگرهای جدید، (3) کاربرد حسگرها در مقیاس‌های مختلف، (4) تشخیص آفات روی گیاهان درحال‌‌رشد با استفاده از سنجنده‌ها، (5) مدیریت داده‌ها، (6) اثرات ناهمگنی آفات، و (7) کنترل مکانیکی و شیمیایی آفات، در فصل‌های مختلف این کتاب بحث شده‌اند.

در فصل‌های این کتاب نشان داده می‌شود که فناوری‌های حفاظت دقیق گیاهان روی IPM در گذشته تأثیر داشته و در آینده نیز مدیریت سلامت گیاهان را بهبود خواهند بخشید. فناوری‌هایی که اینجا معرفی خواهند شد موجب کنترل آفات، کاهش باقیمانده آفت‌کش‌ها، کاهش اثرات سوء بر زیست‌محیط، و تولید محصول بیشتر با هزینه کمتر خواهند شد.