انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

چهارشنبه ، 01 آبان 1398

کتاب «گردشگری دینی و مدیریت زیارت؛ چشم‌انداز بین‌المللی» چاپ و منتشر شد

اشتراک گذاری

تنوع‌یافتن اشکال و اهداف سفرهای معنوی، تغییر رفتار و ذائقه گردشگران دینی و زائران، ورود و رشد عناصر مصرفی به گردشگری دینی و زیارت، و واکنش میزبانان و سیاست‌گذاران مقاصد زیارتی نشانه آن است که این حوزه در ایران و جهان مستلزم توجه بیشتر و روزآمدی است. 

در کتاب حاضر کوشش شده با استفاده از رویکردهای رشته‌ای و بین‌رشته‌ای مختلف، فهمی کامل‌تر از مفاهیم کلیدی مدیریت این نوع گردشگری به دست داده شود، از جمله پاسخ به این پرسش که چگونه مدیریت پیچیدگی‌های درهم‌تنیده در بازاریابی، امور مالی و عملکرد مکان‌های مذهبی و زیارت امکان‌پذیر است. این کتاب بنیه‌ای علمی برای دانشوران، کنش‌وران (مدیران، سیاست‌گذاران، کارشناسان اجرایی و دانشجویانی فراهم می‌کند که لزوماً در مدیریت یا جامعه‌شناسی تحصیل نکرده‌اند اما در مورد ویژگی‌ها و توسعه گردشگری دینی و زیارت دغدغه دارند و علاقه‌مند به دانستن هستند.