انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

توسعه گردشگری؛ نظریه‌ها، رویکردها و مدل‌ها

نویسنده : احمد رومیانی و آرش قهرمان

مترجم : -

قیمت :

خنگمان می‌کنند؛ نقشه پنهانی مدارس اجباری

نویسنده : جان تیلور گاتو

مترجم : دنیا امیری و دلارام فلاحی

قیمت :

کودکی و طبیعت

نویسنده : دیوید سوبل

مترجم : گلنار محبعلی

قیمت :

انسان‌شناسی یادگیری در کودکی

نویسنده : دیوید ف. لنسی؛ جان باک و سوزان گسکینز

مترجم : سیدمحمد بهروز

قیمت :

پنداشت تربیت

نویسنده : جودیت ریچ هریس

مترجم : ناهید رضازاده

قیمت :

ماهی مترجم ترجمه و معنای همه چیز

نویسنده : دیوید بلوس

مترجم : مرتضا درویشیان حقیقی

قیمت :

سطح L13- L14 آموزش زبان جهاد دانشگاهی

نویسنده : آکسفورد

مترجم : -

قیمت :

راهنمای کاربردی مدیریت ایمنی، سلامت، و محیط زیست (جلد دوم)

نویسنده : قاسم ذوالفقاری

مترجم : --

قیمت :

کلنجار با غمخواری در مدارس

نویسنده : نل نادینگز

مترجم : ابوالفضل غفاری و زهرا احمدی

قیمت :

واکاوی گردشگری سلامت

نویسنده : سازمان جهانی گردشگری

مترجم : اکبر قاسمی یالقوزآغاج و همکاران

قیمت :

بازی؛ چگونه بازی به مغز ما شکل می‌دهد.

نویسنده : ال استوارت براون

مترجم : زینب زعفرانچی

قیمت :

به کودکانمان چه هدیه می‌دهیم؟

نویسنده : گرالد هوتر و اندره اشترن

مترجم : مریم برومندی

قیمت :

مجموعه هفت جلدی «کودک و تجربه طبیعت»

نویسنده : گروه نویسندگان . مترجمان

مترجم : -

قیمت :

راهنمای تحلیل محتوا

نویسنده : کیمبرلی‌ای

مترجم : بخشی حامد- جلائیان بخشنده وجیهه

قیمت :

فیزیولوژی و نمو گیاهی؛ جلد اول (ویراست ششم،2015)

نویسنده : تایز؛ زایگر ؛ مولر؛ مورفی

مترجم : محمد کافی و همکاران

قیمت :

تاریخ اسلام

نویسنده : قنوات عبدالرحیم

مترجم : -

قیمت :

برنامه نویسی به‌زبان سی مرجع علمی کاربردی

نویسنده : ابریشمی سعید

مترجم : -

قیمت :

بهار خاموش

نویسنده : کارسون راشل

مترجم : وهاب‌زاده عبدالحسین

قیمت :

مبانی ژنتیک

نویسنده : آساد محمد تقی

مترجم : -

قیمت :

پرورش و اصلاح قارچ خوراکی تکمه ای سفید

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :