انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

تئوری و مسائل ریاضیات مهندسی

نویسنده : اصغر برادران رحیمی

مترجم : -

قیمت :

اصول اصلاح نباتات ویرایش چهارم

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :

جغرافیای اقتصادی ایران

نویسنده : مطیعی لنگرودی

مترجم : -

قیمت :

مقدمه ای بر اخترفیزیک جدید؛ جلد 1

نویسنده : کارول برادلی

مترجم : قنبری جمشید

قیمت :

مقدمه ای بر اخترفیزیک جدید؛ جلد2

نویسنده : کارول برادلی

مترجم : قنبری جمشید

قیمت :

آناتومی به زبان ساده

نویسنده : نیکروش محمدرضا

مترجم : -

قیمت :

مبانی تئوری موسیقی و سرایش

نویسنده : خجسته حسینی محسن

مترجم : -

قیمت :

توسعه گردشگری؛ نظریه‌ها، رویکردها و مدل‌ها

نویسنده : احمد رومیانی و آرش قهرمان

مترجم : -

قیمت :

حبوبات ویراست دوم

نویسنده : مهدی پارسا و عبدالرضا باقری

مترجم : -

قیمت :

کشاورزی با حیات خاکی

نویسنده : استفانی فریشی ، امیلی می ، جنیفر هوپ وود

مترجم : مهرنوش اسکندری طربقان و غلامحسین خلیلی طرقبه

قیمت :

باقیمانده آفت‌کش‌ها در مواد غذایی

نویسنده : محمد مالکی

مترجم : -

قیمت :

مبانی اقتصاد گردشگری و کاربردهای ان

نویسنده : جواد براتی

مترجم : -

قیمت :

بوم‌شناسی هجوم و گونه‌های مهاجم ایران

نویسنده : بهزاد زادهوش، سمیه نمرودی و حمیدرضا رضایی

مترجم : -

قیمت :

آینده‌پژوهی در علوم علف‌های هرز

نویسنده : ابراهیم ایزدی دربندی و آرش مقصودی

مترجم : -

قیمت :

اکولوژی سیاسی حکومت

نویسنده : آنتونیو آگوستو روزتو یوریس

مترجم : ارشک حلی‌ساز

قیمت :

خنگمان می‌کنند؛ نقشه پنهانی مدارس اجباری

نویسنده : جان تیلور گاتو

مترجم : دنیا امیری و دلارام فلاحی

قیمت :

کودکی و طبیعت

نویسنده : دیوید سوبل

مترجم : گلنار محبعلی

قیمت :

انسان‌شناسی یادگیری در کودکی

نویسنده : دیوید ف. لنسی؛ جان باک و سوزان گسکینز

مترجم : سیدمحمد بهروز

قیمت :

پنداشت تربیت

نویسنده : جودیت ریچ هریس

مترجم : ناهید رضازاده

قیمت :

ماهی مترجم ترجمه و معنای همه چیز

نویسنده : دیوید بلوس

مترجم : مرتضا درویشیان حقیقی

قیمت :