انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

گندم محصولی استثنایی

نویسنده : هربرت ویزر و همکاران

مترجم : کمال شهبازی هومونلو، رسول فخاری و محمد حسن‌زاده

قیمت :

سطح L4 نوجوانان جهاد دانشگاهی مشهد

نویسنده : آکسفورد

مترجم : -

قیمت :

سطح LO مکالمه نوجوانان واحد شریعتی - جهاد دانشگاهی خراسان

نویسنده : آکسفورد

مترجم : -

قیمت :

بوم‌شناسی تخیلات کودکی (مجموعه مقالات)

نویسنده : ادیت کاب

مترجم : ناهید رضازاده

قیمت :

سطح So1-So2 - مرکز آموزش اندیشه

نویسنده : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

مترجم : ندارد

قیمت :

ریاضیات عمومی دو - قسمت اول

نویسنده : محمدعلی کرایه چیان

مترجم : -

قیمت :

جایگاه مکان های با ارزش هویتی-معنایی در شهرهای مقصد گردشگری

نویسنده : معصومه توانگر- مژگان ثابت تیموری و حسین مبینی

مترجم : -

قیمت :

ریاضیات عمومی یک

نویسنده : محمدعلی کرایه چیان

مترجم : -

قیمت :

ریاضیات مقدماتی

نویسنده : محمدعلی کرایه چیان

مترجم : -

قیمت :

زیست شناسی بذر و عملکرد گیاهان زراعی دانه‌ای

نویسنده : دنیس بی اگلی

مترجم : نبی خلیلی اقدم و علی راحمی کاریزکی ویراستار علمی: محمد خواجه حسینی

قیمت :

مدیریت منظر پایدار؛ طراحی، احداث و نگهداری

نویسنده : توماس دبلیو کوک؛ آناماری وندرزاندن

مترجم : فاطمه کاظمی و نوید وحدتی مشهدیان

قیمت :

ضایعات برخی محصولات کشاورزی ایران؛ مفاهیم، علل، کاربرد، کاهش و مدیریت

نویسنده : بهجت تاج الدین و همکاران

مترجم : -

قیمت :

سلوک عارفانه

نویسنده : مهدی ابراهیمی

مترجم : -

قیمت :

اصول اصلاح نباتات ویرایش چهارم

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :

مقدمه‌ای بر رفتارشناسی

نویسنده : منینگ اوبری

مترجم : وهاب‌زاده عبدالحسین

قیمت :

آشنایی با مهندسی شیمی

نویسنده : نوعی باغبان سید حسین

مترجم : -

قیمت :

هیدروپونیک؛ راهنمای کامل و عملی کشت بدون خاک

نویسنده : جی. بنتون جونز

مترجم : وصال سعیدرضا

قیمت :

مقدمه ای بر اخترفیزیک جدید؛ جلد 1

نویسنده : کارول برادلی

مترجم : قنبری جمشید

قیمت :

مقدمه ای بر اکولوژی رفتار

نویسنده : کربز جان آر

مترجم : عبدالحسین وهاب زاده

قیمت :

علم طراحی در گردشگری

نویسنده : دانیل فسن مایر

مترجم : هادی رفیعی دارانی و رویا سادات علوی پور

قیمت :