انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان

نویسنده : کافی محمد

مترجم : -

قیمت :

تکامل

نویسنده : ریدلی مارک

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

سطح L8 و L9 عادی نوجوانان مرکز شریعتی جهاد دانشگاهی مشهد

نویسنده : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

مترجم : --

قیمت :

Ready for First coursebook 4rd Edition

نویسنده : McMillab

مترجم : --

قیمت :

Ready for CAE

نویسنده : Macmillan

مترجم : --

قیمت :

سیمای گردشگران ایران

نویسنده : حامد بخشی

مترجم : --

قیمت :

Move Up - کتابچه کمک‌درسی مربوط به Lets Go 6

نویسنده : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

مترجم : --

قیمت :

علف‌ کش‌ها و فناوری کاربرد آنها

نویسنده : اسکندر زند و همکاران

مترجم : --

قیمت :

سطح LO - مکالمه بزرگسالان

نویسنده : آکسفور یونیورسیتی

مترجم : --

قیمت :

فضاهای شهری، مکان‌های گردشگری؛ قلمروهای گردشگری شهری

نویسنده : بروس‌ هایلر، تونی گریفین، دبورا ادواردز

مترجم : مژگان ثابت تیموری و همکاران

قیمت :

سطح , L1 , L2, L3 مراکز نوجوانان جهاد دانشگاهی مشهد

نویسنده : آکسفورد

مترجم :

قیمت :

راهنمای کاربردی مدیریت ایمنی، سلامت، و محیط زیست (جلد اول)

نویسنده : قاسم ذوالفقاری

مترجم : -

قیمت :

گندم محصولی استثنایی

نویسنده : هربرت ویزر و همکاران

مترجم : کمال شهبازی هومونلو، رسول فخاری و محمد حسن‌زاده

قیمت :

سطح L4 نوجوانان جهاد دانشگاهی مشهد

نویسنده : آکسفورد

مترجم : -

قیمت :

سطح LO مکالمه نوجوانان واحد شریعتی - جهاد دانشگاهی خراسان

نویسنده : آکسفورد

مترجم : -

قیمت :

بوم‌شناسی تخیلات کودکی (مجموعه مقالات)

نویسنده : ادیت کاب

مترجم : ناهید رضازاده

قیمت :

زیست شناسی بذر و عملکرد گیاهان زراعی دانه‌ای

نویسنده : دنیس بی اگلی

مترجم : نبی خلیلی اقدم و علی راحمی کاریزکی ویراستار علمی: محمد خواجه حسینی

قیمت :

مدیریت منظر پایدار؛ طراحی، احداث و نگهداری

نویسنده : توماس دبلیو کوک؛ آناماری وندرزاندن

مترجم : فاطمه کاظمی و نوید وحدتی مشهدیان

قیمت :

ضایعات برخی محصولات کشاورزی ایران؛ مفاهیم، علل، کاربرد، کاهش و مدیریت

نویسنده : بهجت تاج الدین و همکاران

مترجم : -

قیمت :

سلوک عارفانه

نویسنده : مهدی ابراهیمی

مترجم : -

قیمت :