انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

بیماریهای گیاهان زینتی سبزی و جالیز

نویسنده : جهان آرا محمد مهدی

مترجم : -

قیمت :

علف کش هاوروش های کاربردآن ها

نویسنده : زند اسکندر/

مترجم :

قیمت :

راهنمای علف کش های ثبت شده در ایران

نویسنده : زند اسکندر

مترجم : -

قیمت :

بیماریهای مهم گیاهان زراعی

نویسنده : صدروی مهدی

مترجم : -

قیمت :

گیلاس و آلبالو

نویسنده : وبستر ا دی

مترجم : نعمتی حسین

قیمت :

درآمدی بر کشاورزی ارگانیک

نویسنده : محمودی حسین

مترجم : -

قیمت :

طرحهای آزمایشی در علوم کشاورزی

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :

مقدمه ای بر کاربردآماردرکشاورزی وعلوم زیستی

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :

فیزیولوژی گیاهی ج2

نویسنده : لینکلن تایز/کافی محمد

مترجم :

قیمت :

طرح مستقیم تسطیح اراضی روش جدید در تسطیح اراضی

نویسنده : اکبرزاده محمدرضا

مترجم : -

قیمت :

استحصال آب

نویسنده : اویس طیب

مترجم : طباطبائی یزدی جواد

قیمت :

کلزا

نویسنده : دی.کیمبر

مترجم : عزیزی مهدی

قیمت :

اصول اصلاح نباتات فارسی کد195

نویسنده : فارسی محمد، باقری عبدالرضا/

مترجم :

قیمت :

مقاومت علف های هرز به علفکشها

نویسنده : زند اسکندر

مترجم : -

قیمت :

زراعت در مناطق خشک

نویسنده : کوچکی عوض

مترجم : -

قیمت :

نظامهای کشاورزی پایدار کد155

نویسنده : هاتفیلد جی ال

مترجم : کوچکی عوض

قیمت :

به‌زراعی و به‌نژادی در زراعت دیم

نویسنده : گوپتا

مترجم : کوچکی عوض

قیمت :

دانش وتکنولوژی ماست دانش ماست

نویسنده : تامیم

مترجم : حبیبی نجفی محمدباقر

قیمت :

علف های هرز وکنترل آن ها

نویسنده : مریل راس

مترجم : راشد محصل محمدحسن

قیمت :

گوجه فرنگی صنعتی از کاشت تا برداشت

نویسنده : قشم رحمت الله

مترجم : -

قیمت :