انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

شنبه ، 07 اسفند 1400

قوانین سایت

اشتراک گذاری

قوانین سایت انتشارات جهاد دانشگاهی 

۱. هنگام سفارش کتاب، ثبت کامل و صحیح مشخصات با حروف فارسی، الزامی است. در صورت ثبت ناقص یا اشتباه مشخصات، مسئولیت عدم دریافت مرسوله به عهده سفارش‌دهنده است.

۲. سفارشات مخاطبان مشهدی با پیک ارسال می‌شود و هزینه پیک برای هر نقطه مشهد ۲۰.۰۰۰ تومان است.